• pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
  • Upozornenie pre rodičov! Zmena vo vyplácaní cestovného od 1.9.2017. 

   Riaditeľstvo ZŠ Michaľany, oznamuje rodičom žiakov, že cestovné pre žiakov z obcí Luhyňa, Byšta, Kazimír a Lastovce sa bude vyplácať každý mesiac podľa uvedeného harmonogramu.Cestovné sa bude vyplácať zákonnému zástupcovi žiaka s občianskym preukazom.

   Harmonogram pre školský rok 2017/2018
   15. decembra 2017
   18. januára 2018
   15. februára 2018
   15. marca 2018
   17. apríla 2018
   15. mája 2018
   15. júna 2018

   Milí rodičia a priatelia školy !

   V školskom roku 2014/15  Rada rodičov pri ZRPŠ vytvorila Občianske združenie Prima škola pre rodičov a priateľov Základnej školy v Michaľanoch. Poslaním a cieľom združenia je aktívne pomáhať pri výchove, vzdelávaní a skvalitňovaní edukačných a prevádzkových problémoch, ktoré sú jasne určené v stanovách OZ.                                                                                                                              

   Majetok združenia tvoria aj príjmy podielu zaplatenej dane. OZ prosí všetkých rodičov a priateľov školy o zváženie tohto príspevku pre žiakov našej školy, ktoré sa využijú v súlade so schválenými stanovami.

   V Y H L Á S E N I E                                                                                  

   o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti si môžete stiahnuť tu: vyhlasenie_2018..pdf alebo prostredníctvom svojho dieťaťa vyžiadať od triedneho učiteľa.

   Za spoluprácu s OZ PRIMA ŠKOLA Vám ďakujeme.

                                                                         Správna rada OZ  a predseda OZ Mgr. A. Bodnárová

   • Novinky

      • Prednáška - P. Dobšinský

       Dňa 12. 3. 2018 sa pri príležitosti "Marca - mesiaca knihy" konala na našej škole prednáška o spisovateľovi, známom zberateľovi slovenských ľudových rozprávok, Pavlovi Dobšinskom. Prednáška bola organizovaná v spolupráci so Zemplínskou knižnicou

       v Trebišove.

       Mgr. Eva Janošiková

      • Divadielko

       Naše divadielko

       Dňa 6.3.2018 si žiaci 5. A a 5. B triedy mohli na hodine slovenského jazyka a literatúry vyskúšať, aké je povolanie bábkoherca. Dramatizovali bábkovú hru od Jevgenija Speranského Krása Nevídaná. Žiaci si už počas jarných prázdnin pripravili nielen text, ktorý si mali predčítať, ale vyrobili si aj vlastné bábky, a to z výkresu či pestrofarebných látok - bábky cára, cárovnej, cároviča Ivana, komorníka, ale i mnohé ďalšie. Nechýbala ani kulisa cárskeho hradu, na príprave ktorej si dali naši šikovní žiaci skutočne záležať. Svoju úlohu však mal aj kameraman, technik či rekvizitár. Po prvej skúške nasledovala premiéra, ktorú triedne obecenstvo sledovalo so zatajeným dychom a odmenilo vrelým potleskom. Poďakovanie patrí nielen šikovným žiakom, ale i rodičom, ktorí sa podieľali na príprave rekvizít. Veríme, že repertoár našich triednych divadielok sa bude i naďalej roz

      • Oznam

       Dňa 6. apríla 2018 bude Metodický deň učiteľov. Žiakom riaditeľ školy udeľuje na tento deň riaditeľské voľno.

       riad.školy: Mgr. M Školka

      • Oznam

       TESTOVANIE - 9

       Dňa 21. marca 2018 sa uskutoční celoštátne testovanie žiakov 9. ročníka T - 9.

       • žiaci 1. - 4. ročníka navštívia filmové predstavenie
       • žiaci 5. - 8. ročníka budú mať riaditeľské voľno

       riad.školy: Mgr. M. Školka

   • Zvonenia

    Sobota 17. 3. 2018
    • Prázdniny

    • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

     • 23. decembra 2017 - 5. januára 2018.  Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2018 

     POLROČNÉ PRÁZDNINY

     • 2. februára 2018. Školské vyučovanie sa začne 5. februára 2018 

     JARNÉ PRÁZDNINY

     • 26. február - 2. marec 2018. Školské vyučovanie sa začne 5. marca 2018 

     VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

     • 29. marca - 3. apríla 2018. Školské vyučovanie sa začne 4. apríla 2018

     LETNÉ PRÁZDNINY

     • 2. júl – 2. september 2018. Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018

   • Fotogaléria

    • Divadlo 7.ročník
    • Karneval 1.až 4. ročník
    • Krúžok - Tvorba anglického portfólia
    • Teplákový deň
    • Lyžiarsky výcvik
    • Najkrajšia vianočná ozdoba
    • Vyhodnotenie sútaže mladý poľnohospodár
    • Vianočná akadémia
    • Imatrikulácia prváčikov
   • Najnovšie články