• Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
     Darovaním 2% daní nášmu OZ PRIMA ŠKOLA získajú vaše deti, ktoré navštevujú našu školu, celoročné poistné na ďalší školský rok zadarmo.
  • VYPLÁCANIE DOPRAVNÉHO ŽIAKOM školský rok 2020/2021

    

    

   18.09.2020

   15.10.2020

   13.11.2020

   11.12.2020

   15.01.2021

   12.02.2021

   12.03.2021

   16.04.2021

   14.05.2021

   25.06.2021

   Dopravné sa vypláca v uvedené dni  vždy od 12,00 hod.

    

    

   • Záujem o nástup do školy ,určená pre rodičov žiakov 5. až 9. ročníka

   • Novinky

      • Oznam

       Dňa 8.4. 2021 sa naši žiaci zúčastnili on – line matematickej tímovej súťaže Matematický expres Matboj MatX. V časovom limite 90 minút mali žiaci vypočítať ako skupina 35 úloh. Mali sme vytvorené dve štrorčlenné skupiny z 8. ročníka a dve štvorčlenné skupiny zo 7. ročníka. Žiaci dostali heslo a ID číslo, podľa ktorého sa sami museli napojiť a už museli mať vytvorenú na ZOOM svoju štvorčlennú skupinu ,kde zdieľali všetci štyria spoločne zadanie úloh. Iba jeden, kto skupinu vytvoril mohol odpoveď zaznamenávať a ostatní mu pomáhali pri formulovaní výsledku.V čase pandemického vzdelávania sa snažíme žiakov zapájať i do takýchto súťaží, a pootvoriť im aj iné dvere do on- line priestoru: ide o skúsenosť so spoluprácou pri spoločnom hľadaní riešenia problému v stanovenom čase je v matematických súťažiach unikát a je to výzva nielen pre žiakov, ale aj pre nás učiteľov.Súťaže sa zúčastnilo okolo

      • Oznam

       Vážení rodičia,milí žiaci, od 12.apríla okres Trebišov prechádza do červeného pásma . Podľa aktuálneho covid automatu vyučovanie pre prvý stupeň a špeciálne triedy je prezenčné. Podmienkou nástupu do školy je platný negatívny test jedného z rodičov. Žiaci sa zatiaľ netestujú. Po dohode so zriaďovateľom Vám s potešením oznamujem,že aj naša škola otvorí svoje brány. Začiatok vyučovania je 7:35 hod.

      • Oznam

       Zmena rozhodnutia ministra z 30. 3. 2021

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

       Mení rozhodnutie č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021 takto:

      • Oznam

       Vážení rodičia, milí žiaci, po konzultácii zriadovateľa s RÚVZ so sídlom v Trebišove, po veľkonočných prázdninách, od 7.apríla nastúpia na prezenčnú výčbu( v škole), žiaci 1.stupňa a žiaci špeciálnych tried. Nástup žiakov je podmienený platným negatívnym testom nie starším ako 7 dní, ktorým je potrebné sa v stredu ráno osobne preukázať.

      • Zápis do 1.ročníka

       Vážení rodičia, milí predškoláci, srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka. Rodičia Vás môžu zapísať aj elektronicky na našej stránke. Kliknite na záložku žiaci a rodičia, elektronická prihláška.

   • Zvonenia

    Sobota 10. 4. 2021
    • Prázdniny

    • JESENNÉ PRÁZDNINY

     • 29.október 2020 - 30. október 2020. 
      Školské vyučovanie sa začne 2.novembra 2020

     VIANOČNÉ PRÁZDNINY

     • 23. december 2020 - 7. január 2021.  Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2021

     POLROČNÉ PRÁZDNINY

     • 1. február 2021. Školské vyučovanie sa začne 2. februára 2020

     JARNÉ PRÁZDNINY

     • 22. február 2021 -26. február 2021. Školské vyučovanie sa začne 1. marca 2021

     VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

     • 1 apríl 2021 - 6. apríl 2021. Školské vyučovanie sa začne 7. apríla 2021

     LETNÉ PRÁZDNINY

     • 1. júl 2021– 31. august 2021. Vyučovanie sa začne 2. septembra 2021
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 2584588
   • Tréningy                      Krúžok Florbal 

     

    • Voľné pracovné miesta

    • ZŠ Michaľany momentálne nemá žiadne voľné pracovné miesto. Ak napriek tomu sa nám rozhodnete zaslať žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, žiadame Vás aby ste nám rovno zaslali aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

      

      

   • Napíšte nám

    Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
    komunikujem so serverom, počkajte prosím